BTW plichtig als ondernemer

Als u voor de inkomstenbelasting geen ondernemer bent, kunt u toch ondernemer zijn voor de btw. Voor de btw bent u ondernemer als u zelfstandig een bedrijf of een beroep uitoefent. Het maakt voor de btw niet uit in welke rechtsvorm u uw bedrijf of beroep uitoefent. U kunt uw activiteiten uitoefenen in de vorm van een eenmanszaak, een maatschap, een bv of een nv. Ook een stichting of vereniging kan ondernemer zijn voor de btw. Als u een onderneming start, moet u zich melden bij de Belastingdienst. Als de Belastingdienst u als ondernemer voor de btw registreert, ontvangt u een btw-nummer.

Lees meer Commentaar(3) 10th Sep, 2006

Welke rechtsvorm kiest u?

Voordat u van start gaat, beslist u in welke vorm u uw onderneming gaat uitoefenen: alleen of samen met anderen. U kunt er ook voor kiezen om, eventueel samen met anderen, een zogenoemde rechtspersoon in het leven te roepen.

De vorm die u kiest voor de uitoefening van uw onderneming, heet rechtsvorm. De rechtsvorm is niet alleen van belang in verband met aansprakelijkheid, maar is ook van invloed op uw belastingverplichtingen. Zo is een rechtspersoon de eigenaar van de onderneming en daarmee belastingplichtig voor de winst uit onderneming.

Lees meer Commentaar(6) 29th Aug, 2006

Financiering van uw onderneming

Er zijn veel manieren om uw bedrijf te financieren. U kunt daarover deskundig advies inwinnen bij diverse organisaties. Voor de Belastingdienst is het van belang of u voor de financiering gebruikmaakt van een lening, of een schenking, of eigen geld inbrengt.

Lening
Als u voor de financiering van uw onderneming een lening sluit, moet u dit tegenover de Belastingdienst kunnen aantonen, bijvoorbeeld aan de hand van een schriftelijke overeenkomst. Een giro- of bankafschrift is niet voldoende. U kunt in aanmerking komen voor de volgende bijzondere leningen: leningen aan startende ondernemers; starterskredieten.

Lees meer Commentaar(4) 24th Aug, 2006