Aandelen aan toonder zijn anoniem en komen in aanmerking voor een handgift.

Aandelen Aan Toonder De statuten kunnen ook de bevoegdheid van de zaakvoerders beperken. Indien er meerdere zaakvoerders zijn dan bepalen de statuten de wijze waarop zij beslissen, bv. Hij kan worden ontslagen door een beslissing van de algemene vergadering. Deze kan verschillen naargelang de aard en de omvang van de onderneming. Kleine ondernemingen mogen een vereenvoudigde boekhouding voeren.

De algemene vergadering bestaat uit alle vennoten en is de hoogste instantie van een vennootschap. De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Dit geldt niet voor besluiten die bij authentieke akte moeten verleden worden. In bepaalde omstandigheden moeten de bestuurders de algemene vergadering samenroepen. De raad van bestuur beslist met eenvoudige meerderheid van stemmen.