Active 24 HostingDedicated servers, Online backup, Sharepoint.

Overige wettelijk verplichte en in de statuten vermelde reserves. Beleidsregels beoordeling dienstbetrekking aan te passen. Hieronder komen de overige lasten die binnen de bedrijfsuitvoering vallen, die niet onder enige andere categorie geplaatst kunnen worden. Het vermogen van een bedrijf om op korte termijn aan haar financiŽle verplichtingen te voldoen. De verhouding tussen het geÔnvesteerd eigen vermogen en het totale resultaat.

Macintosh gebruikers kunnen de insteekmodule niet gebruiken en dienen de verificatie te laten verlopen via een Windows pc. De stichting biedt criminele groepen een aantal onmiskenbare voordelen. Waardepapieren zoals effecten en obligaties, die niet als investering voor langere termijn bedoeld zijn. Netto resultaat boekjaar gedeeld door het gemiddeld aantal werknemers in dat boekjaar. Voor criminele groepen is vooral het laatste element van belang.