Al gauw kwam er een nieuw conflict tussen de Kamer en een minister.

Tweede Kamer Zoals ik u in mijn brieven van 30 mei en 6 juni jl. Gisteren debatteerden de commissies Economische en Europese Zaken over de stem van Nederland in de Raad voor softwarepatenten. Thorbecke was de leider van de Nederlandse liberalen. Willem I zich bijstaan door ministers, die hijzelf benoemde. De grondwet is het belangrijkste staatsdocument van Nederland. Wat dat betreft werd Nederland een stuk democratischer. De informatie op deze webstek is beschikbaar onder de creative commons licentie. Integendeel, hij wordt omschreven als 'een stijf Hollands heertje '. Het is begrijpelijk dat de meeste ministers bang waren voor Willem III.

De grondwet van 1814 wordt wel gezien als de eerste echte grondwet van Nederland. Willem III, de laatste koning van Nederland, stond bekend om zijn opvliegende karakter. Klopt het dat tijdens een vergadering op 27 mei jl. Al met al verstevigde de nieuwe grondwet de positie van de burgers behoorlijk.