Alle leden van een gezin met een jaarinkomen tussen 14.

Jaarinkomen Alle leden van een gezin met een jaarinkomen tussen 30. Ik lijd aan een ernstige, frequente of chronische ziekte. Alle leden van een gezin met een jaarinkomen vanaf 38. Minstens 7 sociale voordelen hebben genoten de laatste 10 jaar. Alle leden van een gezin met een jaarinkomen tussen 14. Het totale remgeld van het gezin mag niet hoger zijn dan 1. Alle leden van een gezin met een jaarinkomen tussen 22. Beroepsziekten en arbeidsongevallen zijn uitgesloten. Controleer de gegevens die op de attesten zijn vermeld.

Het totale remgeld van het gezin mag niet hoger zijn dan 650 euro. De werkgevers overhandigen een attest vr half februari.