Als koper of eigenaar van een onroerende zaak wilt u graag de onderhandse vrije verkoopwaarde weten.

Onderhandse Vrije Verkoopwaarde Variabele renteAls u niet kiest voor een rentevastperiode, krijgt u te maken met variabele rentestanden. De minister heeft in bijgaand MG, in het kader van de meldingsplicht bij verkoop aan derden, ook de voorwaarden voor goedkeuring van de voorgenomen verkoop omschreven. Dit is de prijs van de woning als deze in verhuurde staat op de meest geschikte wijze wordt aangeboden. Hiervoor brengt de gemeente echter kosten in rekening. Degene die het recht heeft is niet verplicht er gebruik van te maken. De woning is vrij van huur en gebruik en wordt dus niet verhuurd aan en bewoond door een ander. Deze waarde vindt u in de meest recente WOZ-beschikking of op het aanslagbiljet. Als u het exacte bedrag weet, dan kunt u dat hier invullen. De heffing die de waterschappen opleggen aan de eigenaren van onroerende zaken om de kosten voor het kwantiteitsbeheer en de waterkering te dekken. Om dit mogelijk te maken krijgt hij een toeslag op zijn loon.

De waarde, die bij aanbieding voor tijdelijke verhuur door de meest biedende gegadigde zou zijn betaald. Niet bebouwde onroerende zaken, bijvoorbeeld een stuk bouwgrond, een perceel bosgrond, enz. De woning is vrij van huur en gebruik, en wordt dus niet verhuurd aan en bewoont door een ander. De waarde van de woning wanneer deze in normale omstandigheden verkoopt terwijl de woning is verhuurd aan, en bewoont door een ander. ZoekopdrachtEen opdracht tot begeleiding bij het zoeken en kopen van een huis waarvoor de makelaar een courtage mag berekenen. TophypotheekHet hypotheekbedrag is hoger dan de executiewaarde van het huis. Een gedeeltelijke overdracht van de basisaftrek is niet mogelijk.

Verschillende redenen om een taxatierapport te laten opmaken. Om een goed rapport op te kunnen maken heeft de makelaar het eigendomsbewijs, de kadastrale gegevens en de tekeningen nodig. EigendomsakteEen door het kadaster gewaarmerkt afschrift van de transportakte. Dit moet vaak enige tijd van tevoren worden aangekondigd. Eigendom dat niet is belast met enig recht, zoals bijvoorbeeld een hypotheekrecht, een huurrecht.