Als men als alleenstaande ouder niet in aanmerking komt voor indeling in tariefgroep 4 of 5.

Tariefgroep Als men als alleenstaande ouder niet in aanmerking komt voor indeling in tariefgroep 4 of 5. Om betaald werk te stimuleren is er nu een arbeidskorting. De verdichtingen zijn genummerd van 10 tot en met 99. Iedereen heeft recht op deze korting van 3473 gulden per jaar. Hieronder vindt u een specificatie van de belastingvrije sommen. Zonder nadere aanduiding wordt opgave exclusief verondersteld. Dagboeken worden gedefinieerd in het onderdeel "dagboeken".

De combinatiekorting is een extra korting boven op de kinderkorting. Het oude belastingstelsel kende de zogenaamde ouderenaftrek. Voor een volledig overzicht van alle mogelijke koppelingen, zie Koppelingen. Elk dagboek heeft een unieke, alfanumerieke code max. De combinatiekorting van 304 gulden per jaar geldt per persoon. In het oude stelsel hadden alleenstaande ouders extra belastingvrije sommen. Daarmee wil de overheid het stelsel individueler maken.