Als u de deur niet opendoet komt de deurwaarder gewoon nog een keer.

Deurwaarder Openbare Verkoop Wat inhoudt dat de deurwaarder ook, indien mogelijk, beslag zal leggen op een fiets, een scooter of iets dergelijks. Weet u zelf een koper die een gunstige prijs biedt, meldt dit dan aan de financier. Ja, hij is daartoe zelfs wettelijk verplicht, alvorens hij tot executieverkoop kan overgaan. Beslag en een nieuw faillissement zijn dan weer mogelijk. Neen een deurwaarder mag zolang jij bij je ouders woont geen beslag op de inboedel leggen. Deze kan dan nagaan of hij iets aan het gelegde beslag kan doen. Als u de deur niet opendoet komt de deurwaarder gewoon nog een keer. Deze deurwaarder heeft vervolgens een vonnis van de rechter nodig. Derdenbeslag is bijvoorbeeld beslag op een deel van uw inkomsten of uitkering.

De deurwaarder mag alleen beslag leggen op uw eigen inboedel. Je ouders zijn preferente schuldeisers dus gaan voor een gewone schuldeiser. De deurwaarder kan ook verlangen dat de bank opgeeft hoeveel er op uw rekening staat.

De deurwaarder kan niet uw hele loon of uitkering in beslag nemen. Dat hangt ervan af of u de erfenis aanvaardt of niet. Wanneer dit eerste echter geen optie is zal de deurwaarder toch langskomen voor beslag op de inboedel. Als de schulden op tijd en correct worden betaald, is er meestal niets aan de hand. De deurwaarder kan zich bovendien toegang tot uw woning verschaffen met behulp van de politie en een sleutelmaker. Die schulden komen altijd voor rekening van degene die ze maakt. Wat minder vaak doorgaat is de verkoop van de roerende zaken. Om beslag te kunnen leggen moet het incassobureau een deurwaarder inschakelen. Denk aan een CD, een strippenkaart, een computerspel of een tijdschrift.

Natuurlijk zal een deurwaarder sneller voor beslag op het inkomen kiezen dan voor beslag op de inboedel. Als dan later wordt ontkend, dat u gereageerd heeft, moet u dit bewijzen. Een deurwaarder kan geen beslag leggen op de kinderbijslag. Vervolgens kan hij eisen dat de bank uw geld aan hem betaalt. Zodra het voor de rechter is geweest mag de deurwaarder volgens mij als iemand de regeling niet nakomt beslag komen leggen. En voor wat betreft de maandelijkse betaling moeten ze uitgaan van je draagkracht en mogen zij dit niet zomaar vaststellen op 100 euro in de maand. De spulletjes van iemand anders mogen ze overigens niet meenemen. Tuurlijk moeten ze hun geld hebben, maar als je niet meer dan 100 hebt moeten ze daar ook akkoord meegaan vind ik. Wie geld heeft geleend, moet dit terugbetalen, meestal met rente.