Amsterdams straatleven en straatfiguren tussen 1900 en 1940.

Spaarbank Stad Amsterdam Rapport betreffende de controle van de jaarrekening door de Nederlandse Spaarbankbond. Agenda's, notulen en bijlagen van de vergaderingen van de Raad van Commissarissen. Stukken betreffende de controle van de safeloketten op de inlevering van gouden munten en vreemd bankpapier. Stukken betreffende de winnaars van de fantasiewedstrijd voor kinderen. In 1934 werd een bijkantoor te Koog aan de Zaan Julianastraat 37 geopend en pas in 1948 werd het hoofdkantoor dagelijks geopend.

Overzichten van de inlage en terugbetaling bij de diverse spaarrekeningen afgesloten in het eerste kwartaal van 1974. Bijlagen bij de notulen van de vergaderingen van de Commissie van Beheer, genummerd. Agenda's notulen en bijlagen van de commissie van belegging. Staten van lopende prolongatieposten van de boekjaren 1921, 1923 en 1931, goedgekeurd door De Nederlandsche Bank. In de twintigste eeuw veranderde deze doelstelling. Correspondentie met de aannemers, architecten, en installateurs over de inrichting van het gebouw. Plakboek van de georganiseerde festiviteiten rondom het bereiken van het inbrengerskapitaal van 250 miljoen gulden. Stukken betreffende de automatisering van de verwerking van spaarhandelingen met behulp van het on-line systeem.

Folder met de adressen en openingsuren van de kantoren en standplaatsen van de rijdende bijkantoren. Ingekomen stukken betreffende uittreding of toetreding tot het bestuur. Uittreksel van het huishoudelijk reglement betreffende de artikelen 31-51 inzake de inbrengers. Kopieboeken houdende afschriften van uitgaande correspondentie van de Raad van Bestuur, met alfabetische naamindices.