Analisten vermoedden dat het om een bestensorder ging.

Analisten vermoedden dat het om een bestensorder ging. Ter bevestiging wordt de order dan aan u teruggelezen. Deze positie ontstaat door een openingsaankoop van een optie of een future. De naamgeving is historisch en heeft niets te maken met de plaats van verhandeling.

Let hierbij op het verschil tussen rente en rendement. De limietkoers vult u zelf in bij het plaatsen van een order. De schrijver ontvangt de premie die de koper voor de optie heeft betaald. Module in Internet Beleggen waarmee u fictief kunt beleggen. Zonder fiets kunt u niet fietsen en zo is het ook met beleggen. Bij een call-optie indien de koers van de onderliggende waarde een stuk hoger ligt; bij een put-optie indien de koers een stuk lager ligt dan de uitoefenprijs. De verkoper van een putoptie heeft een afnameplicht. Deze vorm van dividenduitkering is voor particulieren belastingvrij. Een effectendepot wordt altijd gekoppeld aan een effectenrekening.