Anders zijn ze niet aftrekbaar voor de loonbelasting.

Belastbaar Loon Kinderopvang Auto Door in de rechterkolom een keuze te maken kunt u meer informatie vinden over onderwerpen die te maken hebben met loon. De diskettes moeten worden voorzien van een cijfercode. Anders zijn ze niet aftrekbaar voor de loonbelasting.

In principe loopt de betaling van pensioenpremies via de werkgever. De vrouwen lijken daarmee een inhaalslag te zijn begonnen, want over het algemeen verdienen ze nog wel minder dan mannen. Lees over het fenomeen rouw, herkenning kan steun en begrip geven. Vaak heeft horeca-personeel en personeel in de zorg, etc. Maar ook hiervan is de mogelijkheid tot afschrijving beperkt. Hoogopgeleide vrouwen blijken steeds beter in staat om hun kennis en werkervaring om te zetten in een hoger salaris. Voor het eerst stijgen de lonen voor vrouwen harder dan die van de mannen. Over dit bedrag is hij dus geen belasting verschuldigd.