BTW plichtig als ondernemer

Als u voor de inkomstenbelasting geen ondernemer bent, kunt u toch ondernemer zijn voor de btw. Voor de btw bent u ondernemer als u zelfstandig een bedrijf of een beroep uitoefent. Het maakt voor de btw niet uit in welke rechtsvorm u uw bedrijf of beroep uitoefent. U kunt uw activiteiten uitoefenen in de vorm van een eenmanszaak, een maatschap, een bv of een nv. Ook een stichting of vereniging kan ondernemer zijn voor de btw. Als u een onderneming start, moet u zich melden bij de Belastingdienst. Als de Belastingdienst u als ondernemer voor de btw registreert, ontvangt u een btw-nummer.

Om te beoordelen of u ondernemer bent voor de btw, let de Belastingdienst op de volgende zaken:

  • Oefent u zelfstandig een bedrijf of beroep uit? Om te beoordelen of u ondernemer bent voor de btw, is het niet van belang of u winst maakt. Ook een inschrijving bij de Kamer van Koophandel is niet doorslaggevend. U moet zelfstandig werkzaam zijn. Als u werkzaamheden in dienstbetrekking verricht, bent u daarvoor dus geen ondernemer.
  • Werkt u in dienstbetrekking en heeft u daarnaast andere werkzaamheden? Als u naast uw vaste baan nevenwerkzaamheden uitvoert, dan kan het zijn dat u voor die nevenwerkzaamheden ondernemer bent. Mogelijk moet u over de vergoeding die u voor die nevenwerkzaamheden ontvangt, btw berekenen. Een stukadoor die naast zijn vaste baan regelmatig stucwerk doet, moet bijvoorbeeld over zijn bijverdiensten btw berekenen.
  • Exploiteert u een vermogensbestanddeel of een recht? Als u een vermogensbestanddeel of een recht exploiteert (u verhuurt bijvoorbeeld een pand of u ontvangt octrooirechten voor een uitvinding), dan kunt u ook als ondernemer worden beschouwd.
  • Hoe regelmatig werkt u als zelfstandige? Als u incidenteel of alleen in besloten kring uw werkzaamheden uitvoert, dan bent u voor de btw geen ondernemer. Als u bijvoorbeeld af en toe uw boot verhuurt aan vrienden of familieleden, bent u daarvoor geen ondernemer en heeft u niets met btw te maken.

Vooral als iemand pas voor zichzelf is begonnen of als freelancer werkt, is het wel eens onduidelijk of hij voor de btw ondernemer is. Als iemand ondernemer is, hoeft hij mogelijk geen te betalen. Dit geldt in de volgende gevallen:

Twijfelt u of u btw moet berekenen, neem dan contact op met de Belastingdienst.

 

Commentaar(3) 10th Sep, 2006