Belasting die de gemeente heft bij bewoners en eigenaren van huizen.

Aanvraag Vooraftrek Belasting Het verschil tussen de vrije verkoopwaarde van uw huis en de nog uitstaande hypotheek. Lening om de periode tot de verkoop van uw oude huis te overbruggen, terwijl u al een nieuw huis hebt gekocht. Het recht om een huis te hebben op een stuk grond van iemand anders. Verklaring van een werkgever ten behoeve van een van zijn werknemers, nodig voor inschrijving bij de verzekering, ziekenfonds e. Iedereen kan hier opvragen wie de eigenaar is van een onroerend goed en of er hypotheek op rust. De denkbeeldige huurwaarde van de woning, die de huiseigenaar moet optellen bij zijn of haar inkomen. De bank die een hypothecaire lening verstrekt aan een huiseigenaar, met het huis als onderpand. Bepaling in een koopcontract die moet worden overgedragen op iedere volgende eigenaar. De gebruikte formule bij inschrijving van deze hypotheek maakt het mogelijk om later bij te lenen zonder notariskosten.

Soorten hypotheekrente, bijvoorbeeld variabel of vast voor een bepaalde periode, met of zonder rentebedenktijd. Het vaststellen van de waarde van grond en huis door een taxateur. Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de juiste verwerkingswijze. De huiseigenaar die zijn huis als onderpand inbrengt om een hypothecaire lening te krijgen. Verklaring dat de grond die u koopt vrij is van schadelijke stoffen. Een huiseigenaar moet toestaan dat op zijn grond werk wordt uitgevoerd ten behoeve van het openbaar belang. Het percentage ligt doorgaans lager dan voor een rente die voor een of meerdere jaren wordt vastgelegd. Overeenkomst tussen gehuwden die de onderlinge verdeling van het vermogen regelt.

Als de verkoper u een optie geeft dat hoeft hij niet te doen, verplicht hij zich om het huis gedurende een bepaalde termijn niet aan een ander aan te bieden. Afkorting voor de vierde nota ruimtelijke ordening extra. Berekening die de bank maakt van het bedrag dat u kunt uitgeven voor een koophuis als u niet meer kwijt wilt zijn aan woonlasten dan u nu aan huur betaalt. Verplichting om uw huis eerst aan de gemeente te koop aan te bieden als u weg wilt. Borgstelling die door het Waarborgfonds Eigen Woningen wordt afgegeven. Om hiervoor in aanmerking te komen, moeten het inkomen, de lening en de waarde van het huis voldoen aan normen. Een door de gemeenteraad vastgesteld plan waarin het gebruik van de grond in een gemeente is vastgelegd voor een aantal jaren. Jaarlijkse heffing voor grond die in erfpacht is uitgegeven door de gemeente. Formele handeling waarbij een akte in het bijzijn van de notaris wordt ondertekend.

Sommige gemeenten stellen als eis aan een woonvergunning, voor een huis onder een bepaalde koopprijs, dat u in de regio werkt. Meestal moet u bij verkoop binnen een aantal jaren een deel van de winst afstaan. Beperkende voorwaarde die de gemeente of de vorige eigenaar stelt aan de verkoop van uw huis. Alle vloeroppervlak met een vrije hoogte van minstens 210 cm erboven. De hoogte hiervan wordt bepaald door uw persoonlijke omstandigheden. De rente die u betaalt vanaf het moment van ondertekening van het koopcontract tot aan de oplevering van uw nieuwbouwwoning.