Bemiddelaar in onroerend goed die handelt in naam en voor rekening van anderen.

Vooraftrek Van Belasting Een door de gemeenteraad vastgesteld plan waarin het gebruik van de grond in een gemeente is vastgelegd voor een aantal jaren. De service aan een klant met betrekking tot de aan hem geleverd produkt. Bemiddelaar in onroerend goed die handelt in naam en voor rekening van anderen. Soorten hypotheekrente, bijvoorbeeld variabel of vast voor een bepaalde periode, met of zonder rentebedenktijd. De gemeente heeft dit recht soms, in het belang van de ruimtelijke ordening. Gebreken die niet met het blote oog zijn waar te nemen, maar die naar buiten komen nadat u het huis al hebt gekocht.

Verklaring dat de grond die u koopt vrij is van schadelijke stoffen. Sommige gemeenten stellen als eis aan een woonvergunning, voor een huis onder een bepaalde koopprijs, dat u in de regio werkt. Een huiseigenaar moet toestaan dat op zijn grond werk wordt uitgevoerd ten behoeve van het openbaar belang. Alle kosten die u maakt om een lening af te sluiten. Een last op een stuk grond ten dienste van de eigenaar van een aangrenzend stuk grond. Als de verkoper u een optie geeft dat hoeft hij niet te doen, verplicht hij zich om het huis gedurende een bepaalde termijn niet aan een ander aan te bieden. Voorheffing op de inkomstenbelasting die door de werkgever wordt ingehouden op het loon.