Bij eigen beheer vindt pensioenopbouw plaats binnen de onderneming.

Inhaal van pensioentekorten is vrijwel onbeperkt mogelijk. Door vermogen op te bouwen, werkt u aan toekomstig inkomen hieruit rente, dividend of interen op kapitaal. Alle al opgebouwde prepensioenrechten blijven bestaan. Over het algemeen meer ruimte voor opbouw van oudedaginkomen.

Bij eigen beheer vindt pensioenopbouw plaats binnen de onderneming. Daarom hoeft u geen loonbelasting te betalen over het geld dat u daarvoor opzij zet. De overheid vindt het belangrijk dat iedereen een pensioen opbouwt. Dat kan heel aantrekkelijk zijn, maar dan moet u wel op de hoogte zijn van de spelregels. Het maatschappelijk streven is om 70 procent van het laatst verdiende inkomen te krijgen als u gepensioneerd raakt.