Bij elke werkgever kan de persoon sv-premie betalen.

Bereken Sv Loon Berekeningen over zowel het normale tabeltarief als voor berekeningen voor beloningen die in de regel slechts eenmaal worden verstrekt Bijzonder tabel tarief kunnen worden gemaakt. Uiteraard kunt u voor vragen ook terecht bij de CBM. In het programma kunnen 4 soorten regelingen worden gedefinieerd. De onbelaste vergoeding wordt dan in de kosten mee genomen. Ook kan per soort worden opgegeven of de waarde van de onbelaste inhouding in de kosten moet worden mee genomen. Correcties moeten gerealiseerd worden door wijziging van percentages. Het zijn als het ware twee gescheiden takken van sport. Ook kan per soort worden opgegeven of de waarde van de onbelaste vergoeding in de kosten moet worden mee genomen.

Voor werknemers die vanuit het buitenland naar Nederland worden gedetacheerd kunnen in bepaalde situaties speciale regelingen van toepassing zijn. Scherp rekenende werkgevers maken dankbaar gebruik van deze wetgeving. Een betaling via een uvi is niet anders dan een betaling via een werkgever. Het percentage bijzondere beloning wordt via een keuzelijst ingegeven. Als uitzondering op de overige periodetabellen hanteert het programma de IB-tarieven. Het programma kent alle door de belastingdienst gedefinieerde herleidingsregels.

Per soort kan tevens worden aangegeven of het bedrag in het netto salaris is inbegrepen. De uitkeringsystemen van de uvi's bepalen recht, duur en hoogte. Programma kent zowel de witte als de groene periode tabellen. Deze omschrijving wordt dan in Salarisproforma toegepast. De prikkel om de verdiencapaciteit te benutten blijft daardoor aanwezig. De werkgeverpremies verhogen de kosten van de werkgever. Salarisproforma houd rekening met de in de herleidingsregel genoemde maximering. Wat we niet beargumenteerden zijn de missers in het huidige systeem. De ingewikkelde samenloopregels voor de vaststelling van een uitkering vervallen dan. Feitelijk kan worden opgegeven of het te bruteren bedrag inclusief of exclusief de onbelaste vergoeding is. De onbelaste inhouding wordt dan uit de kosten gehaald.

In de eerste plaats zal de vaststelling van een uitkering sneller verlopen. Tabellen voor vakantiebonnen voor 20 en meer vakantiedagen per jaar. Deze werkwijze verandert niets aan de financieringswijze van de fondsen. Het is rekenkundig correct, maar het is niet meer uit te leggen.