Bij het berekenen van pensioenpremies wordt er geen rekening wordt gehouden met overwerk.

Grondslag Pensioenpremie Het maximale aantal uren stellen we voor het gemak even op 4 x 40 dus 160. De laatst ingevoerde werknemergegevens en vaste heffingsgegevens gaan niet verloren bij het terugboeken van een bepaalde periode. Programma vanaf de meest recente cd-rom installeren. Het lukt niet om voor werknemer een brutoloon in te voeren of aan te passen.

Omdat de werknemer een niet-UTA-beroep heeft mag een derde doorbelast worden. Hij zal elke keer een herberekening maken vanuit de cumulatieve kolom waarbij uitgegaan wordt van totaal aantal sv-dagen. Op tabblad SV-dagen is het vakje berekening maken over gewerkte aantal uren aangevinkt. Ik heb de update ge´nstalleerd en ben nu al mijn werknemers kwijt. Deze moet anders heten dan "Vakantiegeld", bijvoorbeeld "vakantietoeslag". Op deze manier maakt het programma voor elke dienstbetrekking een juiste jaaropgave. Na het boeken van de vaste heffingen wordt de wijziging in de werknemersgegevens doorgevoerd. Dit is noodzakelijk om eind van het de juiste jaaropgaven te krijgen. Bij het aanmaken van de uitvoer van de uitbetalingen is het mogelijk om inclusief adresinformatie aan of uit te vinken. Via instellingen is er gekozen om bij iedere boeking een herberekening te maken van de SV-premies. Bij het vakantiegeld Bijzondere heffingen wordt geen loonheffing ingehouden.

Bij werknemersgegevens op tabblad loongegevens moet bij jaarloon loonbelasting het juiste bedrag staan. De map MsUpdates vindt u op dezelfde Cd-rom waarop het programma is geleverd. Als het om een fout bij enkele werknemers gaat en er is nog niet uitbetaald en geen aangifte gedaan, dan terugboeken Submenu Boekingen, optie Terugboeken en opnieuw boeken. Hoe werkt het doorvoeren van premiepercentages bij alle werknemers. Op de loonstrook staat een negatief opgebouwd vakantiegeld. Bij de heffingsgegevens op tabblad SV-dagen moet het juiste aantal uren per week zijn opgegeven.

Ga daarna naar de Wergeversgegevens, tabblad percentages en kies voor "toepassen op alle werknemers". Er is een premiewijziging geweest, bij de werkgever staan de nieuwe percentages maar het programma hanteert nog de oude percentages. Girorekeningnummers waarin punten of een P girovoorkomen zoals P67. Controleer of de update niet op een ander plek is ge´nstalleerd dan het oorspronkelijke programma. Hoe wordt de jaargrens, jaarfranchise bij sociale fondsen verwerkt. Er is een werknemer al uit dienst maar die krijgt nog een nabetaling. Voor de werknemer is duidelijk hoeveel uur hij uitbetaald krijgt en met welke toeslagen over welke uren. Ik heb een berekening gemaakt voor een werknemer waarvoor volgens mij de werkgever recht heeft op vermindering lage lonen. De nieuwe percentages zijn niet voor alle werknemers doorgevoerd.