Biografisch en historisch stratenboek van Amsterdam.

Stukken betreffende het vertrek van de directeur M. Krantenartikel betreffende de onverantwoorde reorganisatie van de bank. Gekleurde plattegrond eertijds als bijlage tijdschrift voor volkshuisvesting en stedebouw. In beide gevallen liet hij Nina Brink ver achter zich. Plakboek van de georganiseerde festiviteiten rondom het bereiken van het inbrengerskapitaal van 1 miljoen gulden. Rapporten van een onderzoek naar frauduleuze handelingen op een kantoor van de bank aan de Raiffeissenlaan 19 te Utrecht. Langs de Nieuwezijds Voorburgwal naar het Begijnhof. Stukken betreffende besprekingen met vakorganisaties inzake de tot standkoming van een Bank-CAO. Stukken betreffende de voorwaarden waaronder hypotheken worden verstrekt.

Revisietekening van de entresol van het nieuwe kantoor aan de Singel. Stukken betreffende de ontwikkeling van een nieuwe brochure n.