Catalogus van den hoogstbelangrijken Atlas van Amsterdam in teekening en prent.

Spaarbank Stad Amsterdam Catalogus van den hoogstbelangrijken Atlas van Amsterdam in teekening en prent. Stukken betreffende de restauratie van een tuinmuur op het perceel van het kantoorgebouw. Deze bank zou op haar beurt in 1983 opgaan in de landelijke Verenigde Spaarbank V. Notulenboek van de vergaderingen van de Commissie van Controle van 1903 tevens notulenboek van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders over de periode 1962-1971. Per 1 januari 1966 fuseerde zij met de Hoornse Spaarbank. Tetrode, directeur van De Nederlandse Bank, 70 jaar geworden. In 1966 ontstond hieruit de Nutsspaarbank voor de Zaanstreek. Correspondentie met het Departement Hoorn van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen betreffende wijziging van de reglementen van de Spaarbank. Ingekomen en minuten van uitgaande stukken aan en van de Raad van Toezicht. Inventaris van het archief van Regenten en Regentessen van het Deutzenhofje.

Tenslotte beheerde de bank reeds voor 1900 een Kinderspaarbank, en in de jaren zestig van de twintigste eeuw is ook sprake van een Hulpbank. Kort daarop stapte het uitgeversconcern Bertelsmann in AOL, wat de Duitsers geen windeieren legde. Het boek is verschenen naar aanleiding van de herbouw en heropening van het Lido in Amsterdam.