Corporate Governance Practices in Flemish Family Businesses.

De leden van die Comités, die in principe 4 keer per jaar vergaderen, krijgen een zitpenning van 1. De Gedelegeerd Bestuurder wordt via een in de Ministerraad genomen Besluit, door de Koning benoemd voor een verlengbare termijn van zes jaar. De Raad heeft de bevoegdheid om alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschap, met uitzondering van de handelingen die zijn voorbehouden voor andere organen. De Koning benoemt vijf bestuurders de bestuurders A via een in de Ministerraad genomen Koninklijk Besluit. Bij het aangaan van dat partnerschap wijzigde de samenstelling van de Raad van Bestuur en van de Comités, en spraken de aandeelhouders van De Post af om bepaalde wijzigingen door te voeren aan het bestuursstelsel van het bedrijf. De Raad van Bestuur richtte in eigen schoot drie Comités op die de Raad moeten bijstaan en die op sommige vlakken advies moeten geven. Het mandaat van de leden benoemd door de Algemene vergadering strekt zich tevens uit tot de controle van de geconsolideerde jaarrekening van de Groep De Post.

De Voorzitter en de Gedelegeerd Bestuurder zijn van een verschillende taalrol. Bij staking van stemmen is de stem van de Voorzitter doorslaggevend. Bovendien evalueert De Raad regelmatig zijn werking om zijn doeltreffendheid te verbeteren. De Gedelegeerd Bestuurder brengt regelmatig verslag uit aan de Raad en doet hem aanbevelingen betreffende de exploitatie, de activiteiten en het beheer van de vennootschap.