Dat doet zich bijvoorbeeld voor als u een stuk grond koopt als aanvulling op uw woning en tuin.

In het taxatieverslag treft u ook adresgegevens, kadastrale aanduiding, objectgegevens, marktgegevens aan. Het bepalen van een waarde in het economische verkeer is voor dit soort panden daarom moeilijk of onmogelijk. Het moet daarbij gaan om individuele gevallen in specifieke omstandigheden. Ook vindt u hier de opbouw van de taxatie en de kapitalisatie van de huurwaarde van de getaxeerde bedrijfsruimte. Niet bij alle soorten onroerende zaken vinden transacties plaats. Hoe dit is gebeurd en wat hier allemaal bij komt kijken zetten we hieronder uiteen. Hierbij moeten we nog voor de volledigheid het volgende aantekenen.