Dat wordt een grote mislukking en omdat hij terug naar Duckburg wil, maar geen geld heeft, verkoopt hij zijn eigendomsakte voor 200 dollar aan een andere goudzoeker, genaamd Dagobert Duck.

Eigendomsakte De akte die door de notaris wordt opgemaakt bij de koop en verkoop van onroerende zaken. In een vroeg stadium verifiŽren of de hypotheek die op het verkochte rust moet worden opgezegd. De naam Duckburg wordt veranderd in Duckstad, het fort wordt gesloopt en Dagobert begint aan de bouw van zijn beroemde geldpakhuis. Onderzoek naar hoe en wanneer eigendom, recht van erfpacht, opstalrecht, of appartementsrecht is verkregen door verkoper. Eind 19e eeuw vertrekt de zoon van Theodoor Prul, Koenraad, naar Yukon om goud te zoeken. Appartementsrechten kunnen voor woningen zijn, maar ook voor bedrijfs-of kantoorruimte. Het toezicht houden op de betaling van een eventuele overeengekomen waarborgsom of op de afgifte van een bankgarantie. De geschiedenis van Duckstad begint op 17 juni 1579 als Sir Francis Drake met zijn schip de westkust van Amerika bereikt. Andries Harte Houwing notarisklerk beide wonende te Stadskanaal als getuigen.

Uitbetalen van gelden aan koper, verkoper, en hypotheekhouder van verkoper. Ook in situaties waarin bij het passeren wordt geconstateerd dat sprake is van gebreken. In het openingsverhaal van Duck 6 zet Donald op pagina 10 een mijnwerkershelm op. Naar bovenWOZ-waardeDe gemeente stelt de fiscale waarde van uw woning vast. In depot houden van een deel van de koopsom, inclusief opmaken van een depotovereenkomst. Als Dagobert de Jonge Woudlopers in zijn fort aantreft, eist hij dat zij weggaan. In geval van een commercieel onroerende zaak zal de notaris meestal nadere werkzaamheden moeten verrichten. Uit het bouwdepot worden rekeningen van de bouwer betaald.