Datum, aan het einde van de rentevaste periode, waarop de hypotheekrente wordt aangepast aan de dagrente.

Datum, aan het einde van de rentevaste periode, waarop de hypotheekrente wordt aangepast aan de dagrente. De tijdsduur meestal berekend in aantal maanden dat u een lening moet terugbetalen. Dit is het geval als u uw lening of hypotheek onderbrengt bij een andere geldgever, maar ook als u, tegen betaling van boeterente, de hypotheek oversluit naar de lagere dagrente. Boekhoudkundige verwerking van waardevermindering van kapitaalgoederen. Verschil tussen de waarde van uw woning en de hypotheek die hierop rust. Dit depot ontstaat door een bepaalde som die u stort bij de geldverstrekker. Degene die de lening verstrekt en het onderpand de hypotheek ontvangt, ofwel de bank of verzekeraar. De beloningen van uw werkgever waarover u inkomstenbelasting verschuldigd bent.

De maandlasten van uw hypotheek waarbij nog geen rekening is gehouden met de fiscale aftrekbaarheid van de hypotheekrente. Degene die de lening ontvangt en het onderpand de hypotheek verstrekt; ofwel uzelf. Als de hypotheekrente fiscaal aftrekbaar is, geldt dat ook voor de boeterente die u in rekening wordt gebracht. Machtiging die u verleent aan een bedrijf of dienstverlener om een verschuldigd bedrag automatisch van uw rekening te incasseren. Het belastingtarief dat u over de top van uw inkomen betaalt. Rente die geldt voor nieuwe leningen, waarbij geen rekening wordt gehouden met eventuele kortingen die u of uw tussenpersoon weet te bedingen. Met name bij de spaarhypotheek bent u per saldo voordeliger uit. Instelling die een pot met geld beheert die door deelnemers bijeengebracht is, en die dit geld overeenkomstig een bepaalde doelstelling belegt. Eigen geld dat u bijvoorbeeld heeft geworven door te sparen of doordat u geld heeft overgehouden uit de verkoop van uw vorige woning.

Kosten die een geldgever periodiek bijvoorbeeld maandelijks in rekening brengt voor het ter beschikking stellen van een som geld. Systeem waarbij u en uw partner onderling bijtellingen en aftrekposten kunnen verdelen. Hierbij houdt hij rekening met de fiscale eisen die de fiscus stelt. Hoe langer de rentevaste periode, des te hoger de rente. De op die dag geldende rente voor nieuw af te sluiten hypotheken.

De bankhypotheek is tegenwoordig verreweg de meest gehanteerde inschrijvingsvorm. Over het bedrag dat u in depot heeft staan, ontvangt u rente. Bij een doorlopend krediet spreken we over een theoretische looptijd. Verzekering waarbij de begunstigden doorgaans de nabestaanden een bedrag krijgen uitgekeerd als de verzekerde voor de overeengekomen einddatum overlijdt. We spreken in twee situaties sprake van oversluiten. Rendementscijfer waarbij alleen naar de rente wordt gekeken en de overige kosten bijvoorbeeld fiscus en verzekering buiten beschouwing blijven. Wilt u profiteren van onze laagste rentetarieven? Klik voor een vrijblijvend hypotheekvoorstel. Een maatstaf hiervoor is de ontwikkeling van de index van de consumptieprijzen. Situatie waarin het algemene landelijke prijspeil stijgt en leidt tot waardevermindering van het geld.