De Belastingdienst beschouwt een eigen woning als een vorm van inkomen.

Belastingdienst Aftrekposten Onderhoud Huis Dit formulier kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. Deze periodieke betalingen voor erfpacht of opstal zijn aftrekbaar. De Belastingdienst gaat ervan uit dat je een bepaald woongenot hebt van je eigen woning. Wanneer u een partner heeft, gelden een aantal aanvullende regels.

Als u een hypotheek of andere geldlening heeft afgesloten voor de aankoop, het onderhoud of de . Wanneer u een lening afsluit, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Als u geen aangifte ontvangt, kunt u deze aanvragen bij de Belastingdienst. Dus ik heb hier niks kunnen vinden over grondrente, alleen over bouwrente. Een eigen huis is een manier om vermogen op te bouwen. Ook waterschappen kennen aparte heffingen voor bewoners van koopwoningen. De Belastingdienst beschouwt een eigen woning als een vorm van inkomen. Daarnaast moet u ieder uw eigen aftrekposten aangeven. Bij een koopwoning horen uitgaven die huurders niet hebben. Voor uw eigen woning moet u daarom een bedrag bij uw inkomen in Box 1 optellen.

Als u een spaarhypotheek of een levenhypotheek afsluit dan sluit u naast de hypotheek ook een . Het kan voorkomen dat u een nieuwe woning koopt voordat de oude woning is verkocht. Als u de waarde niet weet, kunt u die opvragen bij uw Gemeente. De rente die u jaarlijks betaalt kunt u maximaal 30 jaar aftrekken.

De WOZ-waarde is de waarde van uw woning zoals die door de Gemeente is vastgesteld. De kosten zijn onder meer afhankelijk van het type woning en het bouwjaar. Het bedrag van de lening kan namelijk uw vermogen in Box 3 verlagen. Als u uw eigen woning verkoopt en bijvoorbeel daarna in een huurwoning gaat wonen, heeft u niet . Als u de erfpacht afkoopt, is de afkoopsom niet aftrekbaar. Box 3, waardoor u in die box mogelijk minder belasting hoeft te betalen. Sommige mensen verhuizen daarom van een huurwoning naar een koopwoning.