De bank sloot zich in 1921 aan bij de Nederlandse Spaarbankbond.

Spaarbank Amsterdam In 1966 ging de bank een fusie aan met de Nutsspaarbank te Zaandam, vanaf dan Nutsspaarbank voor de Zaanstreek. Stuk met gegevens voor de pers over de bouw van het nieuwe hoofdkantoor van de bank aan het Singel, in verband met een persconferentie op 17 januari 1958. Album met foto's, krantenknipsels, uitnodigingen en perscommuniques betreffende de viering van het 150-jarig bestaan van de Bondsspaarbanken onder het moto 'Operatie Gezin'. Overzicht van de bedragen en van de posten van inbreng en terugbetaling per dag van 29 juli tot 1 september 1914. Waardecoupon voor een spaarbankboekje ten name van de pas geborene, met daarop een eerste inleg van fl. Plakboek met ingeplakte ingekomen stukken ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de bank. Stukken betreffende de georganiseerde aktiviteiten ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van het bijkantoor 'Nutsspaarbank voor de Zaanstreek'.

Circulaires van de Nederlandsche Spaarbankbond betreffende de behandeling van joods vermogen, met bijlagen. Stukken betreffende de wijziging van de statuten, met hiaten. Stukken betreffende het promoten van de bank bij de bewoners van een Dijkwaterwoning aan de Ydoornlaan te Amsterdam. Correspondentie met notarissen betreffende de uitkering van tegoeden van in de oorlog gedeporteerde en niet teruggekeerde Joden. Lijsten van uitgereikte spaarbankboekjes aan pasgeboren baby's. In 1927 werd een eerste bijkantoor te Zaandam in de Herderstraat 3 geopend. Stukken betreffende de sponsoring van de marathon van Amsterdam 1980.

Ingekomen stukken betreffende de toetreding tot het Nederlandsch Spaarbank-Bureau. Stukken betreffende de introduktie van het boekje 'Een jongen die Rembrandt heette'. Rapport van de Nederlandse Spaarbankbond betreffende het financieel beheer van de bank in 1969. Correspondentie tussen de directeur en Nico Hey Consultancy in Ouderkerk aan de Amstel betreffende de ontwikkeling van een nieuwe huisstijl voor de bank. Ingekomen brief van de Nederlandse Spaarbankbond met concept-reglement voor de inleggers, naar aanleiding van een verzoek van de bank hierom. Bouwtekeningen van de oude en nieuwe gevel van het hoofdkantoor opgesteld door het architectenbureau K. Statuten voor de spaarbank van de vereeniging 'Het plaatselijk nut'. Stukken betreffende de plaatsing van een antenne voor de draadloze telefooninrichting van het bijkantoor van de Nederlandsche Landbouwbank aan een van de schoorstenen van het kantoorgebouw van de Spaarbank. Notulen van de vergaderingen van de commissarissen, vanaf 1950 van het bestuur. Persbericht betreffende de uitbreiding van de reizenverkoop.

Stukken betreffende onderhandse leningen, aangegaan door de met de bank gefuseerde Stichting De Stichtse Bondsspaarbank. Stukken betreffende de voortgang van de werkzaamheden bij de bouw van het nieuwe hoofdkantoor van de bank aan het Singel. Rapporten van de Nederlandse Spaarbankbond betreffende de controle van de jaarrekeningen. Stukken betreffende de voorwaarden waaronder hypotheken worden verstrekt. Het grote succes van de Rijkspostspaarbank en de Boerenleenbanken noopten de spaarbanken tot modernisering en samenwerking. Stukken betreffende de introductie van het S-embleem door de bank. Concept akte van de fusie met de Stichting Bondsspaarbank Hoorn. Verslag van het overleg met de Stad Radio Amsterdam betreffende de eventueel te plaatsen radiostudio in het hoofdkantoor van bank. Een grote stimulans tot automatisering vormde de enorme toename van girale betalingen. Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende beleggingen in effecten en obligaties.