De hogere inkomens profiteren van algemene uitkeringen als de AOW.

Aow Regeling De hogere inkomens profiteren van algemene uitkeringen als de AOW. Melkveehouderij en pluimveehouderij bieden de beste vooruitzichten in Ontario. Het nettoresultaat is wel dat ik nu te maken heb -vorming in plaats van -hereniging. Deze versobering is winst voor Philips en zijn aandeelhouders. Dat is nu zo, maar zeven jaar geleden was dat, naar ik mij toen heb laten voorlichten wel anders. Uit eigen ervaring weten wij hoe belangrijk het is om een dergelijk proces gladjes te laten verlopen. Het gisteren gepubliceerde jaarverslag van Philips spreekt boekdelen.

Door die factoren krijgen de meeste emigranten geen kinderbijslag. Vergeet de Nederlandse kennis niet; gebruik het beste van de twee of combineer. Niets in een mensenleven is zo ingrijpend als het verhuizen naar een ander land. Maar sommige dingen kun je tevoren gewoon niet weten. De optelsom van de toekomst is gisteren al gemaakt.