De koopsubsidie wordt steeds voor drie jaar vastgesteld.

Belasting Huis Ouder Als 15 Jaar De koopsubsidie wordt steeds voor drie jaar vastgesteld. Bij een forse terugval kunt u in aanmerking komen voor de vangnetregeling. Bij verkoop onder voorwaarden moet altijd sprake zijn van keuzevrijheid. De aanvraagprocedure voor koopsubsidie duurt ongeveer twee weken. Hierdoor kom ik niet in aanmerking voor koopsubsidie.

Reserve wordt dan verlaagd met het bedrag waarvoor u gaat verbouwen. Daarnaast gelden er nog enkele aanvullende voorwaarden.