De ongelukkige levensbeschryving van een Amsterdammer.

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende het beheer van het reservekapitaal van de Hulpbank te Hoorn bij de Spaarbank te Hoorn. Regeling van de werkzaamheden van het bestuur bij de zittingen van de inlage door en uitbetaling aan houders van spaarboekjes. Correspondentie met de commissie voor de gemeentelijke spaarbank betreffende de gemeenschappelijke verspreiding van propaganda van de Nederlandse Spaarbankbond. Notitieboekje betreffende de in bewaring zijnde spaarboekjes in de kluis van de directie. Ingekomen brief van de Nederlandse Spaarbankbond met concept-reglement voor de inleggers, naar aanleiding van een verzoek van de bank hierom. Everwijn Lange door de commissarissen en bestuurders van de bank ter gelegenheid van zijn gouden jubileum 50 jaar als bestuurder van de bank. Stukken betreffende een eventuele samenwerking tussen de bank en de nutsspaarbank te Den Helder. Stukken betreffende de eventuele vestiging van een bijkantoor in Lelystad. Stukken betreffende de aanleg van een waterafvoer op het perceel van het kantoorgebouw. Afschrift van de vergunning tot het slopen en herbouwen van het perceel Singel 546. Lijsten van uitgereikte spaarbankboekjes aan pasgeboren baby's.

Stukken betreffende de plaatsing van een antenne voor de draadloze telefooninrichting van het bijkantoor van de Nederlandsche Landbouwbank aan een van de schoorstenen van het kantoorgebouw van de Spaarbank. Stukken betreffende de verzekering van de opstal en de inboedel van het kantoorgebouw. Stukken betreffende blokkering, opheffing van of onderzoek naar vermiste spaarbankboekjes. Album met foto's en krantenknipsels betreffende de ingebruikneming van het 'on-line'systeem. In 1914 sloot de bank zich aan bij de Nederlandse Spaarbankbond. Folders betreffende de opening en heropening van bijkantoren. Stukken betreffende de georganiseerde aktiviteiten ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van het bijkantoor 'Nutsspaarbank voor de Zaanstreek'. Receptiealbum met handtekeningen van de bezoekers ter gelegenheid van de heropening van het hoofdkantoor van de Nutsspaarbank voor de Zaanstreek. Verzamelstaten van de aan de inleggers verschuldigde bedragen met bijkomende rente per maand.

Stukken betreffende de opening van een nieuw kantoor door de Nutsspaarbank van de Zaanstreek in het winkelcentrum 'Westerkoog ' in Koog aan de Zaan. Gaaf exemplaar met inliggend verbetervelletje, gedateerd Januari 1955. Stukken betreffende de wijziging van de statuten van de Vereeniging tot oprichting en instandhouding der Spaarbank te Hoorn, goedgekeurd bij K. Stukken betreffende de voortgang van de werkzaamheden bij de bouw van het nieuwe hoofdkantoor van de bank aan het Singel. In dichtvorm door een spaarder beschreven geschiedenis van de lotgevallen van de spaarbank. Gedrukt verslag opgesteld door de directeur van de bank en gericht aan de leden van de Raad van Toezicht betreffende een bijgewoond bankencongres in Philadelphia. Biografisch en historisch stratenboek van Amsterdam.