De papieren aangiften zijn definitief verleden tijd.

Elektronische Aangifte Loonbelasting Het Hof Amsterdam heeft na een klacht van een belastingplichtige bepaald dat dit onderscheid in fiscale behandeling inderdaad discriminerend is en dat er geen goede rechtvaardiging voor bestaat. Voor hardware gelden de gewone regels die ook gelden voor andere bedrijfsmiddelen, zoals meubels en machines. Investeringen in hardware en software zijn aftrekbaar van de winst.

Bedrijven die handelen in PC's, kunnen gebruik maken van de regeling dat werkgevers aan hun werknemers een onbelaste korting mogen geven op producten van het eigen bedrijf. Of dat ook moreel verantwoord is, is een andere zaak. De inkomsten van resultaatgenieters gelden niet als winst uit onderneming maar als 'belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden'. Wat mag wel en wat mag niet? Hieronder behandelen we de drie meest voorkomende vragen. Juridisch gezien kunnen werkgevers dus min of meer straffeloos de e-mails van hun werknemers controleren. Met de stormachtige ontwikkeling van het medium Internet doen zich tal van nieuwe vragen voor. De regeling geldt voor maximaal 120 maanden inclusief verlenging.