De stichtingskosten zijn het uitgangspunt, maar alle argumenten die voor de waardebepaling van gereed zijnde panden gelden, gelden ook voor de panden in aanbouw.

Stichtingskosten Zijn Het moment dat de bouwer de nieuwbouwwoning overdraagt aan de koper. Een bestemmingsplan bestaat uit kaarten waarop staat aangegeven waarvoor de grond en de gebouwen gebruikt mogen worden. Niet alleen uw woning of bedrijf is getaxeerd; de hele stad is gewaardeerd. Het kadaster is een rijksinstelling, waar alle onroerende zaken geregistreerd staan.

Waar ruwweg recreatie voorzien is, waar agrarisch gebied, industrie e. Bij nieuwbouwwoningen is het vaak mogelijk te kiezen uit verschillende extra opties.