De tactische recherche runt in principe geen informanten.

Regeling Organisatie En Beheersing Geheimhouding Een uitzondering hierop vormen de burgemeesters van de grote steden. Er werd niet gepraat over beleidskaders voor het proactieve recherchewerk. Noot Een aantal regio's is meer specifiek onderwerp van onderzoek geweest. Zo is de ARI-Zuidwest sterk op de regio Rotterdam gericht. Infiltratie kan plaatsvinden ten behoeve van een tactische recherche-eenheid. De omvang van de recherche is afhankelijk van de regio. In de sfeer van mensen en middelen is er veel gebeurd. De tactische recherche hanteert vrijwel steeds methoden die wettelijk genormeerd zijn.

Dan ontstaat er overleg met Justitie en dan gaat er een onderzoek lopen. De tactische recherche runt in principe geen informanten. Later groeide dit uit tot de scheiding tussen de surveillancedienst en de recherche.