De tweede laag is een aanvullende pensioenregeling via de werkgever.

Belasting Bijzonder Tarief Pre Pensioen Uitkering De tweede laag is een aanvullende pensioenregeling via de werkgever. Probleem voor de starter is dat tante Agaath niet meer dan 500. Deze sterftekans geldt per periodieke uitkering per gerechtigde. Pas daarna beschouwt de fiscus uw lijfrente als belastbaar inkomen. Door in de rechterkolom een keuze te maken kunt u meer informatie vinden over onderwerpen die te maken hebben met uitkeringen. In dat geval blijft het oude regime van toepassing. Paars streeft naar een doelmatiger inzet van het spaarloon. De overheid bezuinigt en ondernemingen komen met tegenvallende resultaten. In de Code zijn verschillende soorten rendement nauwkeurig gedefinieerd. Het stamrecht moet aan een aantal voorwaarden voldoen. De melding dient te gebeuren naast de individuele ontslagaanvragen.