De uitvoer van goederen die het voorwerp uitmaken van een embargo d.

Inkomsten Uit Verhuur Voor de diensten als tussenpersonen bij het verstrekken van intellectuele prestaties art. De vrijstellingen bedoeld in artikel 44 zijn imperatief toe te passen zodra aan alle gestelde voorwaarden voldaan is. Men moet evenwel een onderscheid maken naargelang de wijze van verkopen en de hoedanigheid van de verkrijger zie infra. Intracommunautair goederenvervoer is vervoer van goederen waarvan de plaats van vertrek en de plaats van aankomst op het grondgebied van twee verschillende lidstaten gelegen zijn zelfs indien dit vervoer over een derde land gaat.

Inzake diensten van nationaal vervoer wordt als plaats van de dienst aangemerkt, de plaats waar het vervoer plaatsvindt, naar verhouding van de afgelegde afstanden m.