De verhuurder is niet verplicht rente over de waarborgsom te betalen.

Hier is het onderscheid tussen roerende en onroerende zaken van belang. Deze kosten mogen niet hoger zijn dan de werkelijke waarde. Bovenstaande regels gelden ook voor geliberaliseerde woningen.

De huurder wordt er dus de eigenaar van en kan er mee doen wat hij wil. In dat geval mag hij u geen bemiddelingskosten doorberekenen. Door overnamekosten te betalen, koopt de huurder deze zaken van de verhuurder.