De werkgever kan in bijzondere gevallen de ambtenaar extra belonen.

Daarin wordt uitvoerig uit de doeken gedaan hoe u zo'n beloning kunt implementeren in het loonprogramma. Feitelijk kan worden opgegeven of het te bruteren bedrag inclusief of exclusief de onbelaste vergoeding is. Optioneel kan worden aangegeven dat Salarisproforma rekening moet houden met de voordeelregel voor de berekening van de loonheffing over het bijzondere tarief. Een bruto inhouding is geen verlaging van het bruto salaris. De werkgever kan in bijzondere gevallen de ambtenaar extra belonen. Deze omschrijving wordt dan in Salarisproforma toegepast. Berekeningen over zowel het normale tabeltarief als voor berekeningen voor beloningen die in de regel slechts eenmaal worden verstrekt Bijzonder tabel tarief kunnen worden gemaakt. De onbelaste vergoeding wordt dan in de kosten mee genomen. Ook kan per soort worden opgegeven of de waarde van de onbelaste inhouding in de kosten moet worden mee genomen.

Voor berekeningen met Duitse premies kan rekening worden gehouden met de percentages die gelden voor zowel West als Oost Duitsland. Salarisproforma is voor dergelijke werknemers uitermate geschikt om proforma berekeningen te maken. Het programma kent alle door de belastingdienst gedefinieerde herleidingsregels. Dit kan een nabetaling zijn, of een afkoopsom, wat dan ook. Werkgeverspremies zijn bedragen die door de werkgever worden betaald maar niet in het bruto netto traject aanwezig zijn. In het programma kunnen 4 soorten regelingen worden gedefinieerd.

Als uitzondering op de overige periodetabellen hanteert het programma de IB-tarieven. Tabellen voor vakantiebonnen voor 20 en meer vakantiedagen per jaar. Met deze tabel kunnen berekeningen op jaarbasis worden gemaakt. Bij dergelijke Salary-split berekeningen wordt rekening gehouden met Nederlandse belasting, en de buitenlandse premies. Voor het bepalen van de juiste inhouding loonheffing moet worden opgegeven in welk jaar de werknemer is geboren. Ook kan per soort worden opgegeven of de waarde van de onbelaste vergoeding in de kosten moet worden mee genomen. Feitelijk kan worden opgegeven of het te bruteren bedrag inclusief of exclusief de onbelaste inhouding is. Een enkele keer moet er iets aparts verloond worden. Salarisproforma houd rekening met de in de herleidingsregel genoemde maximering. Indien een herleidingsregel van toepassing is zal dit percentage automatisch in de berekening worden aangepast.