Defensie moet daarom het sociaal leiderschap versterken.

Het Kabinet Defensie moet daarom het sociaal leiderschap versterken. Ook voor een versterking van de dijken is meer geld beschikbaar. Extra geld komt er verder onder meer voor de verpleeghuizen, het tbs-beleid, de politie en de glastuinbouw. Volgens premier Jan Peter Balkenende is er veel bereikt.

Hier kunt u zich inschrijven voor de Nieuwsbrief Regering. Bij Defensie is relatief veel ongewenst gedrag, in de vorm van pesten, ongewenst seksueel gedrag en discriminatie.