Degene die het recht van vruchtgebruik heeft wordt vruchtgebruiker genoemd.

De kinderen worden meestal als enige erfgenamen aangewezen, onder de last van het vruchtgebruik. Deze testamentvorm is zuiver fiscaal en beoogt niet de langstlevende te verzorgen. Vaak eindigt het recht pas door het overlijden van de laatste vruchtgebruiker. Maar hier heeft de successiewet een stokje voor gestoken. Degene die het recht van vruchtgebruik heeft wordt vruchtgebruiker genoemd. De kinderen krijgen alle goederen van de nalatenschap onder deze last op naam. Degene die eigenaar is van een zaak die belast is met het recht van vruchtgebruik wordt blote eigenaar genoemd. Het recht van vruchtgebruik op een onroerende zaak wordt geregistreerd in het kadaster, middels inschrijving van een notariŽle akte. Dit is voorlichting met het doel ingewikkelde fiscale materie toegankelijk en begrijpelijk te maken. Met het verstrijken van de jaren neemt niet alleen de waarde van het huistoe maar groeit zoals gezegd de blote eigendom naar volle eigendom.