Deloitte Academy organiseert regelmatig een seminarie over de status van de electronische aangifte.

Electronische Aangifte Zich aansluiten bij een paritaire commissie zie 3. Tenslotte werd de schermteksten van de Franstalige versie van onze applicatie verbeterd en aangevuld. Voortaan moet de naam en de hoedanigheid van de ondertekenaar duidelijk ingevuld worden. Zekerheid RSZ, Victor Hortaplein 11 te 1060 Brussel, tel. Dat maakte federaal minister van Werk en Informatisering van de Staat Peter Vanvelthoven op een persconferentie bekend. Vanaf begin volgend jaar kunnen werkgevers sociale risico's op elektronische wijze aangeven bij de instellingen van de sociale zekerheid.