Deze zonde dient leeg te blijven zoniet zal het controletotaal niet juist zijn en wordt de aangifte in zijn geheel door de administratie geweigerd.

Aangifte 2003 Deze zonde dient leeg te blijven zoniet zal het controletotaal niet juist zijn en wordt de aangifte in zijn geheel door de administratie geweigerd. Ja, ik wil dat de overheid een duidelijk gebudgetteerd actieplan tegen de armoede uitwerkt voor Brussel. Ja, ik wil dat de basisinkomens welvaartsvast worden. Ondanks die dramatische situatie, ondanks de almaar groeiende armoedegraad is er van een echt armoedebeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nog altijd geen sprake.