Dit is het geval als u uw lening of hypotheek onderbrengt bij een andere geldgever, maar ook als u, tegen betaling van boeterente, de hypotheek oversluit naar de lagere dagrente.

Dagrente Dit is het geval als u uw lening of hypotheek onderbrengt bij een andere geldgever, maar ook als u, tegen betaling van boeterente, de hypotheek oversluit naar de lagere dagrente. Wordt, vanwege de hoge aanvangslasten, nauwelijks meer afgesloten. Periode, bijvoorbeeld vijf of tien jaar, dat de rente vaststaat. Extra rente als u te laat uw normale termijnen betaalt. Systeem waarbij u en uw partner onderling bijtellingen en aftrekposten kunnen verdelen.

Rente die geldt voor nieuwe leningen, waarbij geen rekening wordt gehouden met eventuele kortingen die u of uw tussenpersoon weet te bedingen. Kosten die een geldgever periodiek bijvoorbeeld maandelijks in rekening brengt voor het ter beschikking stellen van een som geld. Machtiging die u verleent aan een bedrijf of dienstverlener om een verschuldigd bedrag automatisch van uw rekening te incasseren. Een hypothecaire lening waarbij periodiek, meestal maandelijks, door de hypotheekgever de klant aan de hypotheeknemer de bank een vast bedrag wordt betaald.