Dit komt omdat het programma nu wordt uitgezonden of inmiddels al uitgezonden is.

Programma Groenlinks Dit komt omdat het programma nu wordt uitgezonden of inmiddels al uitgezonden is. Er komt grotere openheid in de procedures rond benoemingen van personen in de keuringscommissies voor kunst en cultuur. De systematiek van vierjaarlijkse subsidieverlening moet worden losgelaten, zodat bij subsidies variabele termijnen kunnen worden gehanteerd en een negatief kwaliteitsoordeel niet per definitie leidt tot opheffing. De programmering van kunstinstellingen moet sterker worden toegespitst op jongeren en allochtonen. Gestreefd wordt naar evenredige participatie van jongeren en nieuwe Nederlanders, hetgeen ook in de staf tot uitdrukking moet komen. Er komt een volgrecht dat de kunstenaar het recht geeft op een percentage van de koopsom als de koper van zijn werk dat werk doorverkoopt. Deze commissies moeten democratischer en diverser van samenstelling worden.