Dit risico willen we tenietdoen door opname in het verzekerd loon.

Dit risico willen we tenietdoen door opname in het verzekerd loon. Correcties moeten gerealiseerd worden door wijziging van percentages. Als je een bijbaan hebt of al werkt krijg je een loonstrookje. Toch is het de moeite waard er eens naar te kijken.

Op het berekende loonheffingsbedrag mogen kortingen worden toegepast, zoals de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. Bovendien is het niet zeker of al deze premie daadwerkelijk terugkomt. Als premiegrondslag kan hier echter geen gebruik gemaakt worden van het brutoloon-SV. Deze wet leidt regelmatig tot hilarische situaties. Scherp rekenende werkgevers maken dankbaar gebruik van deze wetgeving. Een hele hoop cijfers waar je niet direct iets mee moet. De afschaffing van de franchise maakt arbeid duurder. De franchise is in gewoon Nederlands een premievrij deel van het salaris. Wat we niet beargumenteerden zijn de missers in het huidige systeem. Het is rekenkundig correct, maar het is niet meer uit te leggen. Verzekeren is het afdekken van toekomstige risico's.