Door overnamekosten te betalen, koopt de huurder deze zaken van de verhuurder.

Door overnamekosten te betalen, koopt de huurder deze zaken van de verhuurder. Hier is het onderscheid tussen roerende en onroerende zaken van belang. In dat geval mag hij u geen bemiddelingskosten doorberekenen. De huurder wordt er dus de eigenaar van en kan er mee doen wat hij wil. Deze kosten mogen niet hoger zijn dan de werkelijke waarde. Bovenstaande regels gelden ook voor geliberaliseerde woningen.