Dus voor rekening van de Gemeente als zij de scooter heeft gekocht, of voor rekening van Welzorg wanneer er sprake is van lease.

De bruikleengever kiest er voor het hulpmiddel niet casco te verzekeren omdat de kosten van de verzekering in de meeste gevallen hoger is dan de werkelijke schade elk jaar. Schade die door jouzelf aan het hulpmiddel veroorzaakt wordt kan verhaalt worden op jouw door de bruikleengever wanneer zij jou aansprakelijk stellen voor de schade. Bruikleen is hier niet uitgesloten staat er niet bij, alleen huur en lease en pacht, allen dus waar een geldelijke vergoeding tegenover staat. Dat hoeven ze niet te hebben en die zullen ze waarschijnlijk ook niet hebben. In artikel 2 g staat dat ik Welzorg toestemming moet vragen als ik het hulpmiddel voor vakantiedoeleinden wil meenemen naar het buitenland. Als men daar blijft volhouden dat jij het zelf moet betalen, neem dan contact op met de Gemeente. Voorzover mij bekend heeft in dit forum nog nooit iemand gemeld dat dit een probleem heeft opgeleverd. Stephan heeft er dan ook tot 20 februari niets meer over gehoord.

Bovendien weten ze dat dit kan gebeuren met mijn ziekte ,een mito. De bewijslast voor onzorgvuldig gebruik ligt bij de Gemeente. Neem je je hulpmiddel mee naar het buitenland heb je dus feitelijk hetzelfde risico als binnen Nederland.