Een indicatie van onze tarieven vindt u in onderstaande tabel.

Een indicatie van onze tarieven vindt u in onderstaande tabel. Er zijn verschillende redenen om een taxatie te laten uitvoeren. De woning is vrij van huur en gebruik, en wordt dus niet verhuurd aan en bewoont door een ander. De makelaar bepaalt wat de hoogste waarde van de onroerende zaak is bij ongedwongen en goed voorbereide verkoop. Aangezien er geen uitgebreide recherche aan vooraf gaat en de inhoud van de verklaring zeer beperkt is, heeft deze waardebepaling niet dezelfde mogelijkheden als een taxatierapport. Wat voor de een druk is, is voor de ander levendig. Dit waardebegrip wordt gebruikt in alle gevallen dat een onroerend goed wordt aangeboden op de vrije markt, waarbij het onroerend goed geheel of gedeeltelijk verhuurd geleverd wordt. De courantheid; is het type object 'in', is er veel vraag naar.

Als er een onroerende zaak in een nalatenschap voorkomt zal de belastingdienst willen weten hoe hoog de aanslag voor de successierechten moet zijn. Is er recht op overpad; moeten er personen over uw erf passeren. Dit is dan de nieuwe vrije verkoopwaarde van de woning. De hieraan verbonden legekosten worden eveneens 1-op-1 doorberekend aan de opdrachtgever. Extra verbeteringen in en om een pand, zoals garage, sauna, tuin, etc.

De prijs, die bij langdurige verpachting als bedoeld in de Pachtwet door de meest biedende gegadigde zou zijn betaald. Bij het verkrijgen, verhogen of oversluiten van een hypotheek. Deze waarde wordt eveneens gebruikt bij een taxatie ten behoeve van een nog te verstrekken financiering. Ook voor het aanvragen van de Nationale Hypotheek Garantie is deze waarde nodig. Staat van onderhoud; hoe slecht, of hoe goed is er onderhoud gepleegd. Er is dan sprake van executie, bijvoorbeeld wanneer iemand de hypotheek niet meer kan opbrengen. Heeren van Brabant zorgt er voor dat u binnen 5 werkdagen kunt beschikken over het taxatierapport. Dit is de vrije verkoopwaarde van de woning als deze vrij van huur en gebruik op de meest geschikte wijze wordt aangeboden. Taxeren is een vak en de keuze van de taxateur van groot belang. De hierboven aangegeven regio's Den Haag-Zoetermeer e.

Nadat een opdracht tot waardebepaling of taxatie is verstrekt neemt Heeren van Brabant direct contact met u op voor het maken van een afspraak voor de opname van de woning. Het gaat hier echter om drie verschillende begrippen die Heeren van Brabant graag voor u toelicht. Is dit in uw gemeente het geval, dan zal de taxateur vooraf de noodzaak en de kosten van het opvragen van dergelijke informatie met u bespreken. Komt er bijvoorbeeld een flat, een bedrijf, of een hele wijk voor uw deur. De getaxeerde waarde is een goed uitgangspunt voor onderhandelingen rondom de verkoop van uw woning en kan als basis worden gebruikt voor het verkrijgen van een hypothecaire geldlening. Indien de taxateur aanleiding ziet zal hij adviseren om een nader bouwkundig onderzoek te laten verrichten.