Een ingewikkelde premieberekening is lastig maar niet onoverkomelijk.

Berekening Franchise Salaris De afschaffing van de franchise maakt arbeid duurder. Het is rekenkundig correct, maar het is niet meer uit te leggen. Een ingewikkelde premieberekening is lastig maar niet onoverkomelijk. Wat we niet beargumenteerden zijn de missers in het huidige systeem. Scherp rekenende werkgevers maken dankbaar gebruik van deze wetgeving. Correcties moeten gerealiseerd worden door wijziging van percentages.

Deze wet leidt regelmatig tot hilarische situaties. De bedrijfstakpremie is aftrekpost voor het berekenen van het brutoloon-SV. Door het loon te verdelen over zoveel mogelijk dagen in de week max. Bovendien is het niet zeker of al deze premie daadwerkelijk terugkomt. Als premiegrondslag kan hier echter geen gebruik gemaakt worden van het brutoloon-SV.