Een verschil te maken tussen ziekteverzuim en conflictverzuim.

Kosten Psychisch Verzuim Voor werkgevers en werknemers moeten psychische klachten even gemakkelijk bespreekbaar worden als lichamelijke klachten. Zij moeten de afspraken uit het sociale akkoord omzetten in meer concrete CAO-afspraken. Duidelijk te maken hoe te handelen als een conflict dreigt te escaleren en dit beleid dient dan ook, evenals het verzuimbeleid, door de hele organisatie gedragen te worden. Gevolg daarvan was dat de andere werknemers zich twee dingen veel scherper bewust waren dan voordien. Hoewel de aandacht voor psychische klachten op de werkvloer is toegenomen, is die nog onvoldoende. Ging het oorspronkelijk om iets triviaals, nu zijn de zaken buiten proportie gegroeid. Een verschil te maken tussen ziekteverzuim en conflictverzuim. Duidelijk moet ook zijn wie de onafhankelijke bemiddelaar is en hoe hij de partijen gaat benaderen.

De ondernemingsraad moet hierover dan ook instemmingsrecht krijgen.