Financiering van uw onderneming

Er zijn veel manieren om uw bedrijf te financieren. U kunt daarover deskundig advies inwinnen bij diverse organisaties. Voor de Belastingdienst is het van belang of u voor de financiering gebruikmaakt van een lening, of een schenking, of eigen geld inbrengt.
Lening
Als u voor de financiering van uw onderneming een lening sluit, moet u dit tegenover de Belastingdienst kunnen aantonen, bijvoorbeeld aan de hand van een schriftelijke overeenkomst. Een giro- of bankafschrift is niet voldoende. U kunt in aanmerking komen voor de volgende bijzondere leningen: leningen aan startende ondernemers; starterskredieten.
Schenking
Over een schenking betaalt u schenkingsrecht. Binnen een maand na ontvangst van een schenking moet u een ‘Aangifte recht van schenking’ aanvragen bij de Belastingdienst. Er gelden vrijstellingen voor de volgende gevallen: de 'normale' vrijstelling voor schenkingen door ouders aan kinderen; de eenmalige verhoogde vrijstelling van ouders aan kinderen tussen 18 en 35 jaar; de vrijstelling voor schenking door anderen dan de ouders binnen een periode van 2 jaar vanaf de datum van eerste schenking. Als de schenking groter is dan het vrijstellingsbedrag, geldt er geen vrijstelling. Let op! Er is ook sprake van een schenking als u een lening bent aangegaan waarbij de rente lager is dan de marktrente. Zie ook: de brochure ‘Belasting en schenking’, die u kunt downloaden.

Commentaar(4) 24th Aug, 2006