Gebruik van de versnellingsbak, indien de bromfiets ermee uitgerust Is.

Bromfiets Ongetwijfeld behoren de fietsers en bromfietsers ook tot de zwakke weggebruikers. Dit is trouwens een zware overtreding van de eerste graad. Wanneer de bromfiets is uitgerust met een automatische versnellingsbak met een keuzehendel, dan wordt deze geplaatst in de positie die overeenstemt met de maximumsnelheid op horizontale weg. Op dat ogenblik wordt de gasklep zo snel mogelijk volledig geopend. Om een onbelaste motor een hoge draaisnelheid te doen ontwikkelen kan men, naargelang het type van de transmissie, de aandrijving op het nulpunt plaatsen, ontkoppelen of, nadat de motor in gang gezet is, de riem of de ketting afnemen.

Het voor een type motorfiets verleende bewijs mag door de Minister van Verkeerswezen of diens gemachtigde ingetrokken worden in geval die motorfiets niet meer in overeenstemming is met het goedgekeurde prototype. Er moeten ten minste twee geldige metingen aan elke zijde van het voertuig uitgevoerd worden. In het keuringsrapport dat wordt opgesteld volgens het model als in bijlage 4 bij dit besluit worden alle voor de meetresultaten belangrijke omstandigheden en invloeden vermeld. Als er één begeleidend voertuig is, moet dit de groep volgen. De waarden worden, op de dichtstbijzijnde decibel afgerond, van het meettoestel afgelezen. Alleen meetwaarden die bij 3 onmiddellijk opeenvolgende metingen werden verkregen en die onderling niet meer dan 2 dBA verschillen mogen worden gebruikt. De bodembedekking van de rijbaan bestaande uit beton, asfalt of gelijkaardig materiaal die voor de proef wordt aangewend, mag geen overdreven geluid van de banden veroorzaken. Elke motorfiets die in het verkeer wordt gebracht moet gelijkvormig blijven met het type motorfiets dat aan nazicht onderworpen werd. Toch zijn er ook een aantal regels waaraan zij zich moeten houden.