Girorekeningnummers waarin punten of een P girovoorkomen zoals P67.

Lb Nummer Het is niet mogelijk een herstelboeking te maken voor boekingen waarbij de voordeelregel is toegepast. Ga naar submenu sociale fondsen, vervolgens naar beschikbare sociale fondsen. Girorekeningnummers waarin punten of een P girovoorkomen zoals P67. Het brutoloon moet in de vaste heffingen worden aangepast. Via instellingen is er gekozen om bij iedere boeking een herberekening te maken van de SV-premies. De voordeelregel wordt alleen toegepast als het daadwerkelijk voordeliger voor de werknemer is. Op de loonstrook wordt aangegeven dat de voordeelregel is toegepast. Als daar nul staat wordt er geen loonbelasting ingehouden. Er wordt dus geen herberekening gemaakt bij de eindejaarsboeking. Er is een werknemer al uit dienst maar die krijgt nog een nabetaling. Als het om een fout bij enkele werknemers gaat en er is nog niet uitbetaald en geen aangifte gedaan, dan terugboeken Submenu Boekingen, optie Terugboeken en opnieuw boeken.

Dit is noodzakelijk om eind van het de juiste jaaropgaven te krijgen. Het lukt niet om voor werknemer een brutoloon in te voeren of aan te passen. Hoe wordt de jaargrens, jaarfranchise bij sociale fondsen verwerkt. Programma vanaf de meest recente cd-rom installeren. Ik heb voor de pensioenpremie een afwijkende rekenregel ingevoerd.

De laatst ingevoerde werknemergegevens en vaste heffingsgegevens gaan niet verloren bij het terugboeken van een bepaalde periode. Voor het vakantiegeld bijzondere heffingen geldt deze regel niet. Bij het aanmaken van de uitvoer van de uitbetalingen is het mogelijk om inclusief adresinformatie aan of uit te vinken. Ik wil het overeengekomen loon in de werknemersgegevens aanpassen maar het veld is grijs. De map MsUpdates vindt u op dezelfde Cd-rom waarop het programma is geleverd. Wellicht staat ergens anders de vorige versie met alle werknemers. Als het vakantiegeld niet door het programma is opgebouwd en u wilt het vakantiegeld uitbetalen dan moet u gebruikmaken van een nieuwe looncomponent in het specificatiescherm kolom 3 of 9. Vervolgens back-up gemaakt op de oude pc terughalen. Ik wil via proforma een Netto-bruto berekening maken.

Mag je dat zelf verzinnen of is dat aan regels gebonden. Op deze manier maakt het programma voor elke dienstbetrekking een juiste jaaropgave. De nieuwe percentages zijn niet voor alle werknemers doorgevoerd. Deeltijd bij werknemersgegevens heeft alleen betrekking op franchise in bepaalde kolommen en sociale fondsen. Nu wordt het alleen meegenomen over het brutoloon en niet over de componenten. Ga daarna naar de Wergeversgegevens, tabblad percentages en kies voor "toepassen op alle werknemers". Ik heb geen vakantiegeld door het programma op laten bouwen.